LatinicaЋирилица
Početna 2017 2016 2015 2014 2013 2012


Prijatelji sajta:


dečija nedelja

Tradicija obeležavanja Dečije nedelje u svetu i kod nas veoma je duga, a na inicijativu organizacije Prijatelji dece Srbije, koja je dugogodišnji akter ove manifestacije, definisana je Zakonom o društvenoj brizi o deci. Dečija nedelja se tradicionalno održava u prvoj sedmici oktobra, u cilju skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na potrebe i prava dece i mladih u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihova prava da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje svih svojih potencijala.

Zahvaljujući podršci i pokroviteljstvu Ministarstva rada i socijalne politike u realizaciji aktivnosti  Dečije nedelje u proteklim godinama, uz podršku drugih vladinih institucija i organizacija civilnog društva, aktivnim uključivanjem opštinskih organizacija Prijatelja dece, škola i drugih institucija, kao i lokalnih vlasti širom Srbije,  Dečija nedelja  vidljivo, prepoznatljivo i usmereno na aktuelna pitanja, promoviše potrebu integrisanog i savremenog nacionalnog sistema za promociju i zaštitu dečijih prava. Na taj način podstiče se stvaranje uslova za dalje unapređivanje položaja dece u društvu, kao i pružanje podrške u finansijskom, socijalnom, zdravstvenom, kulturnom i obrazovnom smislu na približavanju tom cilju.  

Program aktivnosti Dečije nedelje čini niz akcija na republičkom i lokalnom nivou širom Srbije, uz punu participaciju dece i mladih. Zajedničku odgovornost predstavlja zadatak, koji program aktivnosti Dečije nedelje posebno promoviše, a to je da se obezbedi kvalitetno obrazovanje i mogućnost ostvarivanja prava deci iz osetljivih grupa (manjinskih, deci sa sela, romskoj deci i deci sa smetnjama u razvoju), poštujući relevantna međunarodna i nacionalna dokumenta i pozitivne propise.

Ciljevi Dečije nedelje su:

- skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece,

- ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti i ostvarivanju prava dece,

- prezentacija postignutih rezultata,

- ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece,

-podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava i optimalni razvoj svakog deteta,

- promocija aktivnog učešća same dece u donošenju odluka koje ih se tiču,

- pokretanje inicijativa i novih akcija koje će doprinositi poboljšanju položaja dece u Srbiji i ostvarivanju njihovih prava. Нема коментара на тему Постави коментар
ПДС 2012 - Izrada: MwD - Optimizacija: MsBalkan